Vicent Bou Xeresa

CONTROL TEMA 11: LA POBLACIO I L'ECONOMIA D'EUROPA I LES D'ESPANYA

Repassar el tema      Tornar a l'inici

Llig primer cada pregunta i després polsa amb el ratolí al cercle que continga la resposta correcta Quan acabes polsa el botó "Corregir" del final de la pàgina i sabràs quines preguntes has fet bé i quines mal. Si vols tornar a fer el control polsa el botó "Esborrar". Si vols tornar a estudiar el tema ves al final de la pàgina i polsa "Repassar el tema".

1.- La principal característica de la població europea és:
a) que l’esperança de vida és molt baixa.
b) que la població està envellint.
c) que creix molt ràpidament.

2.- La població europea és majoritàriament:
a) dispersa.
b) agrícola.
c) urbana.

3.- El sector econòmic que menys persones ocupa a Europa és:
a) el sector primari.
b) el sector ramader.
c) el sector industrial.

4.- Al litoral mediterrani, la ramaderia és:
a) intensiva.
b) extensiva.
c) estabulada.

 

5.- En l’actualitat, la natalitat a Espanya és:
a) molt alta, per això la població creix lentament.     
b) molt alta, per això la població creix ràpidament.
c) baixa, per això la població creix lentament.

6.- El sector econòmic més important a Espanya és:
a) el sector terciari.
b) el sector secundari.
c) el sector primari.

 

7.- Gràcies als immigrants que arriben, a Europa està augmentant:
a) l’esperança de vida.
b) la mortalitat.
c) el nombre de naixements.

8.- Un dels països europeus més densament poblats és:
a) Luxemburg.
b) Suècia.

 
9.- Europa és el continent amb:
a) la xarxa de transports per carretera i ferrocarril més densa del món.
b) major nombre de ports comercials del món.
c) la xarxa de transport aeri més antiga del món.

 

10.- Una de les principals activitats del sector serveis a Espanya és:
a) la indústria de l’automòbil.
b) el comerç.
c) la ramaderia bovina.

Repassar el tema