Vicent Bou Xeresa

CONTROL TEMA 8: LES MÀQUINES 

Repassar el tema *****Tornar a l'inici

Llig primer cada pregunta i després polsa amb el ratolí al cercle que continga la resposta correcta Quan acabes polsa el botó "Corregir" del final de la pàgina i sabràs quines preguntes has fet bé i quines mal. Si vols tornar a fer el control polsa el botó "Esborrar". Si vols tornar a estudiar el tema ves al final de la pàgina i polsa "Repassar el tema".

1.- Els objectes que emprem per a estalviar temps o esforç en realitzar les nostres activitats són:
a) les màquines.
b) les forces.
c) els transports.

2.- Les màquines que s’usen per a desplaçar o alçar objectes pesats són:
a) les màquines tèrmiques
b) les màquines mecàniques.
c) les màquines compostes

3.- Per a produir moviment, les màquines automàtiques necessiten:
a) un engranatge.
b) una carcassa.
c) un motor.

4.- Les peces mòbils que s’usen per a transmetre el moviment
o la força en les màquines mecàniques es denominen:

a) operadors mecànics.
b) motors mecànics.
c) molls mecànics.

5.- Els engranatges que s’usen en una bicicleta per a canviar la velocitat de gir d’un eix són:
a) els canvis de marxa.
b) els pinyons.
c) les manovelles

6.- Les màquines que s’usen per a refredar o calfar s’anomenen:
a) mecàniques.
b) automàtiques.
c) tèrmiques.    

 

7.- Els elements que permeten a una màquina rebre informació de l’exterior o de l’interior de la màquina s’anomenen:
a) indicadors.
b) sensors.
c) pantalles.

8.- Les peces allargades amb dents en què poden encaixar rodes dentades a uns altres operadors són:


a) cremalleres.

b) engranatges.

9.- En aquest engranatge, la roda menuda:
a) no gira, es deixa arrossegar.
b) gira en sentit contrari a la roda gran.
c) gira en el mateix sentit que la roda gran.

10.- La part sobre la qual es recolzen els altres elements d’una màquina és:
a) la carcassa.
b) l’estructura.
c) la pantalla.

 

Repassar el tema