Vicent Bou Xeresa

CONTROL TEMA 7: L'ENERGIA

       Repassar el tema *****Tornar a l'inici

Llig primer cada pregunta i després polsa amb el ratolí al cercle que continga la resposta correcta Quan acabes polsa el botó "Corregir" del final de la pàgina i sabràs quines preguntes has fet bé i quines mal. Si vols tornar a fer el control polsa el botó "Esborrar". Si vols tornar a estudiar el tema ves al final de la pàgina i polsa "Repassar el tema".

1.- L’energia que tenen els cossos a causa del seu moviment és:
a) l’energia mecànica.
b) l’energia lluminosa
c) . l’energia tèrmica.

2.- L’instrument que s’empra per a mesurar la temperatura és:
a) la caloria.
b) el termòmetre.
c) el pluviòmetre.

3.- L’augment de grandària que experimenta un cos quan augmenta la seua temperatura es coneix com:
a) contracció.
b) febre.
c) dilatació.

4.- Les centrals elèctriques que no usen turbines ni generadors són:
a) les centrals solars tèrmiques.
b) les centrals nuclears.
c) les centrals solars fotovoltaiques.

5.- L’energia produïda a les centrals elèctriques es transporta fins als llocs en què es consumeix per mitjà de:
a) línies elèctriques.
b) generadors elèctrics.
c) cables.

6.- Els combustibles fòssils són fonts d’energia:
a) neutres.
b) renovables.
c) no renovables.       

7.- L’augment de diòxid de carboni en l’atmosfera està provocant:
a) que s’esgoten els recursos naturals.
b) que puge la temperatura del planeta.
c) que les plantes no facen la fotosíntesi.

8.- Amb les piles o les bateries es pot:
a) transformar una energia en una altra.
b) emmagatzemar energia.

 
9.- Quan es posen en contacte dos cossos amb distinta temperatura:
a) els dos cossos passen temperatura a l’aire
b) passa calor del cos que té menys temperatura al que en té més.  
c) passa calor del cos que té més temperatura al que en té menys.

10.- Per a girar els generadors de les centrals elèctriques s’utilitzen:
a) interruptors.
b) turbines.
c) línies elèctriques.

 

Repassar el tema