Vicent Bou Xeresa

CONTROL TEMA 5: LA SALUT

Repassar el tema *****Tornar a l'inici

Llig primer cada pregunta i després polsa amb el ratolí al cercle que continga la resposta correcta Quan acabes polsa el botó "Corregir" del final de la pàgina i sabràs quines preguntes has fet bé i quines mal. Si vols tornar a fer el control polsa el botó "Esborrar". Si vols tornar a estudiar el tema ves al final de la pàgina i polsa "Repassar el tema".

1.- L’estat de benestar físic, mental i social s’anomena:

a)  higiene personal.

b) hàbits saludables.
  
c) salut.

2.- La parasitosi és una malaltia causada per:
a) un virus.
b) un bacteri.
c) un protozou.

 

3.- Les substàncies que resulten tòxiques per als bacteris, però inofensives per a les persones són:
  
a) els xarops


b) els supositoris.

  c) els antibiòtics.

4.- Les malalties infeccioses que afecten poques persones s’anomenen:
a) epidèmiques.
b) esporàdiques.
c) endèmiques

 
5.- La salmonel·losi és:
a) una malaltia causada per la picadura d’un insecte.
b) una malaltia causada per beure aigua contaminada.
c) una malaltia causada per consumir aliments en mal estat.

6.- Els medicaments que s’administren a les persones per protegir-les de malalties infeccioses són:
a) vacunes.
b) injeccions.
c) antibiòtics.

7.- Pel seu desenvolupament i duració, les malalties poden ser:
a) infeccioses o no infeccioses.
b) epidèmiques o endèmiques.
c) agudes o cròniques,

8.- El peu d’atleta és una malaltia causada per:
a) un fong.
b) un virus.

 
9.- Les malalties infeccioses que es produeixen en una zona o regió s’anomenen:
a) endèmiques.
b) epidèmies.
c) cròniques.

10.- La malària és una malaltia causada per:
a) una vacuna.
b) la picadura d’un insecte.
c) consumir aigua en mal estat.

 

Repassar el tema