Vicent Bou Xeresa

CONTROL TEMA 3: LA FUNCIÓ DE RELACIÓ

Repàs previ       Repassar el tema *****Tornar a l'inici

Llig primer cada pregunta i després polsa amb el ratolí al cercle que continga la resposta correcta Quan acabes polsa el botó "Corregir" del final de la pàgina i sabràs quines preguntes has fet bé i quines mal. Si vols tornar a fer el control polsa el botó "Esborrar". Si vols tornar a estudiar el tema ves al final de la pàgina i polsa "Repassar el tema".

1.- El sistema ossi i el sistema muscular formen:
a) l’aparell locomotor
b) el sistema nerviós.
c) l’aparell circulatori.

2.- Les cèl·lules receptores són:
a) les que formen l’encèfal.
b) les que són capaces de percebre els estímuls de l’exterior.
c) les que constitueixen la part més important de la medul·la  espinal.

3.- Els ossos s’uneixen a les articulacions mitjançant:
a) els tendons.
b) els cartílags.
c) . els lligaments.

4.- El sistema encarregat de dirigir la funció de relació és:
a) el sistema nerviós.
b) el sistema ossi.
c) el sistema muscular.

5.- La part de la neurona encarregada de transmetre informació des d’una neurona a una altra o a algun òrgan del cos és:
a) l’axó.
b) el cos.
c) la dendrita.

6.- Els músculs reben les ordres del cervell o de la medul·la espinal per mitjà de:
a) els nervis reflexos.
b) els nervis voluntaris.
c) els nervis motors.          

 

7.- El bulb raquidi:
a) coordina els moviments i manté l’equilibri.
b) regula l’activitat de molts òrgans.
c) controla tots els actes voluntaris.

8.- La insulina, la produeix:
a) a hipòfisi.
b) el pàncrees.

 
9.- En la coordinació interna intervenen:
a) el sistema nerviós, els músculs involuntaris i el sistema endocrí.
b) l’aparell circulatori, l’aparell digestiu i l’aparell nerviós.   
c) l’aparell locomotor, el cervell i els òrgans dels sentits.

10.- El sistema nerviós central està format per:
a) els nervis.
b) l’encèfal i la medul·la espinal.
c) el sistema endocrí i el cervell.

Repassar el tema