Vicent Bou Xeresa

CONTROL TEMA 2: LA FUNCIÓ DE NUTRICIÓ II

Repassar el tema *****Tornar a l'inici

Llig primer cada pregunta i després polsa amb el ratolí al cercle que continga la resposta correcta Quan acabes polsa el botó "Corregir" del final de la pàgina i sabràs quines preguntes has fet bé i quines mal. Si vols tornar a fer el control polsa el botó "Esborrar". Si vols tornar a estudiar el tema ves al final de la pàgina i polsa "Repassar el tema".

1.- Mitjançant la respiració:
a) eliminem diòxid de carboni i agafem oxigen.
b) agafem diòxid de carboni i eliminem oxigen.
c) l’aire entra als pulmons gràcies als moviments de sístole i diàstole.

2.- La retirada de substàncies de rebuig de la sang per a expulsar-les a l’exterior és:
a) la respiració.
b) l’excreció.
c) la circulació.

 

3.- Les artèries són:
a) els vasos sanguinis que condueixen la sang per l’interior dels òrgans.
b) els vasos sanguinis que condueixen la sang cap al cor.
c) els vasos sanguinis que condueixen la sang que ix del cor.

4.- El moviment de contracció del cor s’anomena:
a) sístole
b) inspiració.
c) diàstole.

5.- La caixa toràcica està formada per:
a) l’estèrnum, les costelles i una part de la columna vertebral.
b) els pulmons, el cor i els renyons.
c) la laringe, la tràquea i els bronquis.

6.- L’orina s’expulsa a través de:
a) els urèters.
b) la bufeta de l’orina.
c) la uretra

 

7.- A les aurícules del cor arriben:
a) les artèries.
b) les venes.
c) els capil·lars.

8.- Mitjançant la circulació:
a)es retiren les substàncies de rebuig i l’oxigen.
b) es reparteixen pel cos els nutrients i l’oxigen i s’eliminen
            les substàncies de rebuig.

9.- La tràquea es divideix en:
a) dos pulmons.
b) dos alvèols.
c) dos bronquis.

10.- La part de l’aparell excretor que comunica els renyons amb la bufeta de l’orina és:
a) l’aurícula.
b) els urèters.
c) l’artèria aorta.

Repassar el tema

Mes en internet