Vicent Bou Xeresa

CONTROL TEMA 1: LA NUTRICIÓ

Repassar el tema *****Tornar a l'inici

Llig primer cada pregunta i després polsa amb el ratolí al cercle que continga la resposta correcta Quan acabes polsa el botó "Corregir" del final de la pàgina i sabràs quines preguntes has fet bé i quines mal. Si vols tornar a fer el control polsa el botó "Esborrar". Si vols tornar a estudiar el tema ves al final de la pàgina i polsa "Repassar el tema".

1.- Els aparells que intervenen en la funció de nutrició són:
a) la boca, l’estómac, l’intestí gros i l’intestí prim.
b) la sang i l’oxigen
c) l’aparell digestiu, l’aparell respiratori, l’aparell excretor i l’aparell circulatori

2.- Els nutrients necessaris per a créixer i reparar el cos són:
a) les proteïnes.
b) els lípids.
c) les vitamines.

3.- Les glàndules annexes produeixen:
a) els sucs gàstrics.
b) els aliments.
c) els sucs digestius.

4.- El procés que consisteix en el pas dels nutrients del tub digestiu a la sang és:
a) l'alimentació.
b) la digestió.
c)  l’absorció.

5.- La fibra és:
a) un component dels aliments d’origen vegetal.
b) un nutrient dels aliments d’origen animal.
c) un component de les proteïnes.

6.- El primer pas del procés digestiu és:
a) l’alimentació.
b) la digestió.
c) l’absorció..

7.- L’eliminació dels residus, la du a terme:
a) l’aparell digestiu.
b) l’aparell respiratori.
c) l’aparell excretor.

8.- Els sucs gàstrics es produeixen a:
a)  l’intestí prim.
b) l’estómac.

 
9.- La fruita és rica en:
a) hidrats de carboni, proteïnes i fibra.
b) fibra, vitamines i minerals i hidrats de carboni.
c) greixos, proteïnes i vitamines.

10.- Al fetge es produeix:
a) la bilis.
b) el suc pancreàtic.
c) la saliva.

 

Repassar el tema